Bàn Thao Tác Nhôm Định Hình

        Thiên Phú lắp ráp bàn thao tác khung nhôm định hình, bàn thao tác công nghiệp, bàn thao tác phục vụ khu công nghiệp, công ty  theo yêu cầu của khách hàng, sản phẩm chuẩn kích thước và chất lượng theo yêu cầu.
*Một số Sản phẩm bàn thao tác lắp ráp tại nhà máy Thiên Phú